دبیرخانه هجدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران: دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده شیمی


پست الکترونیک:

18physchem@gmail.com


کانال تلگرام جهت دریافت جدیدترین اخبار و فراخوان:

www.telegram.me/physchem18

@physchem18Refresh Code